Zorg

TRANGENDERZORG

De zorg aan transgenders in Nederland is aan verbetering toe. Zorgbehoeftes kunnen heel erg verschillen tussen transgenders onderling, maar het zorgaanbod en de zorgverlening schieten over de hele breedte van de transgenderzorg tekort. De huidige praktijk is onhoudbaar door onverantwoord lange wachtlijsten en een gebrek aan psychosociale hulpverlening voor transgenders en hun naasten. TNN staat voor toegankelijkheid en betaalbaarheid van de transgenderzorg voor alle transgenders in Nederland. Dat betekent:

  • Geen wachtlijsten meer
  • Uitbreiding van zorgaanbod buiten de Randstad
  • Passend aanbod van psychosociale zorg vóór, tijdens en na een medische transitie
  • Vergoeding van alle medische onkosten die per individu noodzakelijk zijn voor een  geslachtsaanpassende behandeling.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) probeert dit zowel politiek, via het parlement, als met formele belanghebbenden te bewerkstelligen. Deze belanghebbenden zijn de twee gendercentra (VUmc, UMCG), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de zorgverzekeraars.

Transgenderzorg is een politieke zaak, vanwege de zorgwetgeving. TNN brengt haar standpunten over aan de verschillende Tweede Kamerfracties, hiermee draagt TNN bij aan moties en Kamervragen. Transgenderzorg staat momenteel op de politieke agenda, TNN doet haar best om het daar nog hoger op te brengen.

Vanwege de staat waarin de Nederlandse transgenderzorg verkeert houdt TNN de vinger aan de pols. Dit gebeurt door nauw contact met het genderteam van het VUmc en Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie. Informatie van transgenders over de zorg die zij ontvangen is hiervoor ook onontbeerlijk om een goed beeld te houden van de praktijk. De beleidsmedewerker Zorg, Sophie Schers, is bereikbaar voor opmerkingen en klachten die hieraan kunnen bijdragen (sophie@transgendernetwerk.nl).
Voor afhandeling van individuele klachten verwijst TNN naar de klachtenprocedure van betreffende zorginstelling en Patiëntenorganisatie Transvisie (info@transvisie.nu).

Voor meer info over transgenderzorg zie:

VUmc Zorgcentrum voor Genderdysforie
Genderteam UMCG
Transvisie