Werk

TRANSGENDER EN WERK

Veel transgenders ervaren problemen rondom hun werk die te maken hebben met hoe ze worden gezien. Veel van die problemen zijn niet terecht. Meer sensitiviteit en begrip van leidinggevenden, collega’s, personeelszaken enz. zouden leed kunnen voorkomen. Ook zouden vakbonden, reïntegratiebureaus en brancheverenigingen iets voor transgenders kunnen betekenen.

Wanneer je ergens werkt of solliciteert naar werk mag je trans-zijn of je anders-zijn qua genderuiting geen reden zijn tot discriminatie. Je mag niet op basis van je genderidentiteit ontslagen worden of niet aangenomen. Evengoed weten we dat die dingen wel gebeuren. Als je alleen buiten je werk in travestie bent, kan dat ook invloed hebben op je werkplezier en carrière. En wanneer je in travestie op je werk verschijnt, dan sta je in je recht, maar op de werkvloer levert dat bijna zeker opmerkingen, pesterijen en discriminatie op.

Ben je gediscrimineerd op je werk? Lees op de website van TNN wat je daarmee kunt doen.

Transgenders die in hun baan ‘om’ gaan (en hun baan behouden) bereiden zich daarop voor. Ze verzamelen collega’s en vertrouwenspersonen om zich heen, en maken een stappenplan voor het regelen van praktische zaken tot aan de communicatie ervan aan collega’s. Om dit tot een goede, positieve ervaring te maken voor niet alleen de transgender maar ook collega’s vergt dat inspanning van de transgender individu maar ook van de werkgever.

Uiteraard zijn er ook positieve ervaringen, waarbij werkgevers zich wel van een goede kant laten zien en een transitie niet per definitie hoeft te betekenen dat je thuis komt te zitten! TNN reikt periodiek een Transzoen uit voor deze werkgevers, lees hier meer.