Uitsluiting

TRANSGENDER EN UITSLUITING

Transgender personen hebben in Nederland te maken met uitsluiting. Het gaat dan om zowel maatschappelijke uitsluiting door bijvoorbeeld instanties en bedrijven, evenals sociale uitsluiting door personen in de sociale omgeving van een transgender persoon.

MAATSCHAPPELIJKE UITSLUITING
Persoonsgegevens die niet gewijzigd worden, duurdere verzekeringen, duurdere hypotheken, het schenden van je privacy en ga zo maar door. Dit zijn voorbeelden van uitsluiting door instanties en bedrijven waardoor je geen toegang hebt tot zaken die voor andere mensen vanzelfsprekend zijn. Zaken als privacy, kloppende gegevens verantwoordbare premies en rentes. Nederlandse wetgeving leidt helaas ook nog tot uitsluiting van transgenders, lees hier wat TNN daaromtrent onderneemt.

Het hebben van de diagnose transseksualiteit geeft in Nederland niet alleen toegang tot een medische behandeling. Wanneer er een gezondheidsverklaring nodig is, bijvoorbeeld om toegang tot een verzekering te krijgen, kan deze diagnose beperkend werken en financiële gevolgen hebben. Transgender Netwerk Nederland vindt dit soort uitsluiting onacceptabel. Het is niet gerechtvaardigd transgender personen vanwege transseksualiteit of afwijkende gegevens in de burgerlijke stand uit te sluiten.

SOCIALE UITSLUITING
Of het nu op de werkvloer is, in je woonstraat, bij de supermarkt of in de bus, transgender personen maken mee dat ze er ongewenst zijn door vervelende opmerkingen, nare verwensingen of doordat ze bewust worden genegeerd. Het is sociale uitsluiting.  Je krijgt de boodschap dat je daar niet hoort, als het aan de mensen ligt die dit gedrag vertonen. Een deel van de transgender personen past het gedrag hierdoor aan en komt daardoor op sommige plekken niet meer, of zal proberen zo min mogelijk op te vallen of zo hard mogelijk deze vorm van uitsluiting proberen te negeren.

Om deze uitsluiting tegen te gaan, of dit nu op straat is, op school, of op het werk of waar je je ook begeeft, zal de zichtbaarheid van transgender personen toe moeten nemen. TNN streeft naar het bevorderen van positieve representaties die bijdragen aan de emancipatie van transgender personen in onze samenleving.

Uitsluiting aanpakken is echter ook de verantwoordelijkheid van instanties, bedrijven en overheden zelf. Daarom wil TNN ook hiervan signalen ontvangen om de zowel de maatschappelijke als sociale uitsluiting bij hen aan te kaarten. Meld deze signalen van uitsluiting via ons discriminatiemeldpunt.