Discriminatie

TRANSGENDER EN DISCRIMINATIE

Wat te doen?
Wat kun je concreet doen als je slachtoffer bent geworden van discriminatie, bedreiging of geweld vanwege je genderuiting (genderexpressie) of genderidentiteit?

Discriminatie
In het geval van discriminatie kan je verschillende stappen ondernemen:

  • Een melding verrichten bij een regionaal Anti-Discriminatie Bureau.
  • Een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling
  • Een melding doen van discriminatie bij de Politie
  • Aangifte doen van discriminatie bij de Politie

In Groningen is het ook mogelijk om melding te maken bij Discriminatie Meldpunt Groningen of bij COC Groningen en Drenthe. Tevens heeft Discriminatie Meldpunt Groningen samen met de gemeente Groningen, COC Groningen en Drenthe en de politie en een protocol ontwikkeld. Zie hier voor de protocolkaart en hier voor de folder.

Bedreiging & Geweld
Wanneer je bedreigd wordt of slachtoffer bent van geweld heb je de volgende mogelijkheden:

  • Melding maken van bedreiging bij de Politie
  • Aangifte doen van bedreiging bij de Politie
  • In de politieregio Amsterdam-Amstelland kun je ondersteuning krijgen van Roze in Blauw, het lhbt-netwerk van dat politiekorps.

Melding of aangifte
Op een aangifte volgt altijd een proces-verbaal door de politie waaruit een onderzoek naar het misdrijf volgt. In het geval van een melding volgt geen proces-verbaal tenzij de melding leidt tot het op heterdaad betrappen van de dader. Een melding kan ook door iemand anders worden verricht dan het slachtoffer.

Er is mogelijkheid om anoniem melding te doen via Meld Misdaad Anoniem. Ook kun je er voor kiezen om, als je aangifte doet, een briefadres (domicilieadres) op te geven. Dit kan het adres van de politie, van Slachtofferhulp of van bijvoorbeeld je werkgever zijn. Dit betekent dat alleen dat adres in het dossier wordt opgenomen en dus niet jouw woonadres. Alle post wordt naar het briefadres gestuurd. Je persoonlijke adresgegevens blijven dan anoniem, je naam niet.

Discriminatie op internet
Wanneer je getuige bent van discriminerende uitingen op internet, zoals op webfora, blogs of andersoortige publicaties op internet, dan kan je dit melden bij het Meldpunt Discriminatie Internet. “Het MDI heeft als belangrijkste taak het behandelen van meldingen over discriminatie op het Internet, het verwijderd krijgen van gemelde strafbare uitingen en als dat niet lukt een bijdrage leveren aan de strafrechtelijke handhaving.” Lees meer over het MDI en welke vormen van discriminatie op het internet strafbaar zijn op hun website.

Advies
TNN heeft zich uitgebreid laten informeren door anti-discriminatiebureau’s, de Commissie Gelijke Behandeling en de Politie. Als je vragen hebt kan je ons mailen, wij geven graag advies over wat de verschillende partijen kunnen betekenen wanneer er een transgender persoon zich bij hen meldt.

Voorbeelden
Hier vindt je een aantal voorbeelden van gevallen van discriminatie, bedreiging en geweld tegen transgenders.

VOORBEELD 1: DISCRIMINATIE

Een transman werkt als uitzendkracht bij een zorginstelling, op zijn werk weet niemand van zijn verleden, wanneer hij vanwege bezuinigingen op zoek moet naar een nieuwe werkgever en terloops zijn transseksualiteit ter sprake is gekomen in een gesprek met een collega van zijn intercedent krijgt hij van het uitzendbureau te horen dat ze geen geschikte vacatures voor hem hebben. De transman ziet echter op de website dat er wel vacatures zijn en informeert bij het uitzendbureau, daar krijgt hij te horen dat er “voor mensen zoals jij geen werk is in de zorg”.

VOORBEELD 2: BELEDIGING

Een transvrouw loopt met enkele vriendinnen over straat tijdens een middagje stappen, een groepje jonge mannen en vrouwen loopt hen tegemoet. Wanneer zij de transvrouw en haar vriendinnen zien, beginnen ze luidkeels te roepen “homo!” “vieze vuile travestiet” “bah! Een man in een jurk!” En tenslotte roept een van hen “Al die omgebouwde kerels verdienen een touw om hun nek!”

VOORBEELD 3: BEDREIGING

Een gezin met een transgender dochter in de puberleeftijd woont in een portiekflat, op een dag wordt er beneden aangebeld door een stel buurjongens. De vader neemt de hoorn op en vraagt wie daar is. Een van de jongens zegt hijgend terug, “De grootste nachtmerrie van dat hijzijding van jullie, vertel het maar dat ze een vent moet wezen de volgende keer dat we haar in de lift tegen komen anders snijden we het open!”

VOORBEELD 4: GEWELD

Een jonge transman aan het begin van zijn transitie is zojuist op zijn voetbalclub uit de kast gekomen over zijn op handen zijnde transitie. Zijn toekomstige ex-teamgenotes reageren sympathiek en aardig. Wanneer hij na de voetbaltraining naar huis fietst, komt er een jongen uit een jeugdteam naast hem fietsen en roept “Vies manwijf” en trapt tegen de fiets van de transjongen, waardoor hij onderuit tegen het asfalt gaat.