Transgender

TRANSGENDER
Ieder die zich helemaal of gedeeltelijk niet thuis voelt in het hokje man of vrouw noemen wij transgenders. Velen maken een onderscheid in allerlei groepen, waar anderen zich dan weer niet bij thuis voelen. Wij zijn van mening, dat het niet uitmaakt hoever je met je gevoelens gaat. Helaas wordt de laatste tijd het begrip “transgender” weer bijna uitsluitend voor transseksuelen gebruikt, waarmee de veel grotere groep, die zich niet (of nog niet) als zodanig voelt, te kort wordt gedaan.

WAT IS TRANSGENDER?
Op deze website zal je geen definitie aantreffen. Net als man-zijn of vrouw-zijn, is ook transgender-zijn heel persoonlijk en is het voor iedereen anders.

Transgender is iedereen, die zich als transgender presenteert en die zich herkent in de term transgender of als zodanig begrepen kan worden. Want er zijn ook transgenders, die zich niet herkennen in de term, maar wel erkennen dat zij wellicht bedoeld worden.

En zo is transgender dus: alle transgenders.
De term transgender wordt steeds vaker gebruikt als een overkoepelende parapluterm voor iedereen die zichzelf op welke manier dan ook, als lid van de andere sekse (dan de geboortesekse) voelt of zich laat zien. Dat kan dus zijn als transseksueel, androgyn, travestiet, en andere manieren van genderbeleving die niet overeenkomen met het traditionele beeld van de indeling in één der twee geslachten.

De travestiet gaat doorgaans alleen incidenteel door het leven als iemand van het andere geslacht. Een transgenderist doet dit altijd, en wenst doorgaans dan ook aangesproken te worden als iemand van dat andere geslacht. Vaak stelt de transgenderist de tweedeling van mensen in slechts twee geslachten ter discussie.

De meeste transseksuele personen zijn voor hun geslachtsverandering een tijdlang door het leven gegaan als transgenderist of kiezen er juist voor om dit na hun transformatie te doen in verband met nieuwe inzichten over de eigen identiteit.

Het sterk tweeledige denken over de geslachten en wat zij wel of niet geacht worden te doen in die rol wordt door een deel van de transgenders kritisch bekeken. Het begrip ‘man/vrouw’ wordt dan als puur politieke en sociale indeling gezien (Dit juist weer in tegenstelling tot het merendeel van de transseksuelen die de tweedeling vaker prefereren en daarin legitimatie kunnen vinden voor transformatie).

Het komt vrij vaak voor dat iemand zich niet helemaal of helemaal niet thuis voelt binnen de gendernormen, die vaak van hem of haar verwacht worden en dus tot de transgenders gerekend kunnen worden. Dat komt volgens recent onderzoek voor bij ongeveer 3 à 5 % van de Nederlandse bevolking. Transseksualiteit komt aanmerkelijk minder vaak voor.

Transgenders en transgenderisme worden sinds de vroegste geschiedschrijving beschreven. Bijvoorbeeld in het oude Egypte werd de vrouwelijke farao Hatsepsut vaak als man, soms zelfs met ceremoniële baard afgebeeld. Sindsdien zijn er vele voorbeelden beschreven zoals in de Romeinse tijd, maar ook is Koning Hendrik III van Frankrijk een voorbeeld. Hij kleedde zich ook als een vrouw en werd vaak aangeduid als Hare Majesteit door zijn hovelingen.

Ook worden in verschillende niet-westerse culturen mensen beschreven, die tussen de seksen in staan, zoals de Indiase Hijiras. Vroeger hadden ze een soort mythische status en werd hen een speciale kracht toegeschreven. Tegenwoordig is de maatschappij echter meer en meer vijandig tegenover hen.

Transgenderisme is dus van alle tijden en alle culturen.

Geen definities?
Er is heel veel geschreven over transgenders. Er zijn veel artikelen, waarin de verschillende uitingsvormen van transgenders worden beschreven. Maar deze artikelen roepen altijd ook bezwaren op van transgenders, die deze beschrijvingen ervaren als hokjes en die zich daarin niet thuis voelen of zich juist herkennen in een aantal hokjes, dat als verschillend beschreven wordt.

Er zijn ook mensen, zoals de Italiaanse activist Mario Mieli, die vinden dat iedereen uiteindelijk transgender is. Door transgenderisme toe te schrijven aan een groep, transgenders, beschrijf je hen ook als ‘anders’ dan anderen. Niet iedereen wil dat.

Daarnaast zijn allerlei termen vaak op verschillende wijze gebruikt en roepen soms misverstanden op.

Wij vinden dat transgenders zich in alle vrijheid en naar eigen inzicht moeten kunnen ontplooien, los van conventies, vandaar dat we liever geen definities geven en termen spaarzaam zullen gebruiken.

Genderdysforie
In veel gevallen zal genderdysforie ten grondslag liggen aan hun behoefte zich te uiten als of van hun gevoel te behoren tot de andere sekse. Genderdysforie betekent eigenlijk een gevoel van onbehagen met je geboorte geslacht. Vaak gaat het samen met de wens om van het andere geslacht te willen zijn. De sterkte van dit gevoel kan verschillen en het kan ook verschillende vormen hebben. De meest extreme vorm treffen wij aan bij transseksuelen, die hun lichaam aan het gewenste geslacht willen aanpassen door middel van een medische behandeling. Een andere term hiervoor is ook wel genderidentiteitsstoornis. Genderdysforie komt op alle leeftijden voor. Het kan al in de kindertijd aanwezig zijn, maar niet alle kinderen met genderdysforie worden later transseksueel. (website VU, Medisch centrum). Genderdysforie is een begrip dat gebruikt werd in de psychiatrie en duidde op, of verwees naar een afwijking. Het raakt daarom de laatste jaren steeds meer in onbruik.

Wanneer je een (gedeeltelijke) behandeling door een genderteam wilt, zal genderdysforie moeten worden vastgesteld. Meer informatie hier over kan je vinden onder ‘informatie voor de transgender’ op deze site.

We spreken echter ook transgenders, die helemaal geen onbehagen met hun genderidentiteit ervaren, maar die zich wel voelen of uiten als iemand van het andere geslacht. Voor hun plezier, ontspanning of soms ervaren ze gewoon geen onbehagen.

De transgendergroep
Ben jij ook bijzonder als het aankomt op sekse, geslacht of gender, dan ben je natuurlijk hartelijk welkom om bij ons, de transgendergroep, eens je licht op te steken. Ook komt het veel voor dat mensen een (hulp-) vraag hebben over hun genderidentiteit. We kunnen vaak adviseren waar in jou geval informatie, advies en hulp te vinden is.