Bestuur

Het bestuur van Stichting Transgendergroep Groningen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Linda Weishaupt – linda@transgendergroepgroningen.nl

Penningmeester
Ninke Damstra – info@transgendergroepgroningen.nl

Secretaris / notulist
Fenna