ANBI

Stichting TransgenderGroep Groningen
RSIN nummer: 8230.51.663
Bankrekeningnummer: NL62 INGB 0005 6905 73

Post- of bezoekadres
Zie hiervoor http://www.transgendergroepgroningen.nl/contact/

Doelstelling
Zie hiervoor http://www.transgendergroepgroningen.nl/stichting-tgg/de-stichting/

Beleidsplan
Beleidsplan 2016 – 2020, zie hiervoor deze link
Voormalig beleidsplan, zie hiervoor deze link

Functie van de bestuurders
Zie hiervoor http://www.transgendergroepgroningen.nl/stichting-tgg/bestuur/

Namen van de bestuurders
Zie hiervoor http://www.transgendergroepgroningen.nl/stichting-tgg/bestuur/

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden binnen onze stichting worden uitgevoerd door onbezoldigde bestuursleden en/of vrijwilligers.  Mochten deze personen onkosten hebben gemaakt voor de stichting, dan zullen deze vergoed worden, mits deze de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet overschrijden en in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk kunnen worden beschouwd.

Verslag van de activiteiten
Zie hiervoor http://www.transgendergroepgroningen.nl/stichting-tgg/verslagen/ en http://www.transgendergroepgroningen.nl/category/archief/activiteiten/

Financiële verantwoording
Zie hiervoor http://www.transgendergroepgroningen.nl/stichting-tgg/verslagen/