ROC Alfa – Echte liefde

Echte Liefde | taboedoorbrekend & innovatief

Waarom Echte Liefde?
Wilt u op uw school een bijdrage leveren aan meer begrip en acceptatie van seksuele diversiteit? Heeft u behoefte aan een integraal lespakket waarin aandacht wordt besteed aan de school als veilige plek om jezelf te zijn? Dan is Echte Liefde wat u zoekt.

Op iedere school lopen ze rond: jongeren die worstelen met hun geaardheid en identiteit. Veel vaker dan andere jongeren voelen zij zich depressief. De school kan een belangrijke bijdrage leveren om jongeren een veilige plek te bieden door een sfeer van openheid, respect en vrijheid te creëren. Echte Liefde doet dat door seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op een manier die jongeren aanspreekt. Echte Liefde bestaat uit een pakkend theaterstuk, een veelkleurige informatiemarkt, inhoudelijke workshops en een verdiepende tolerantietest. Het geheel is te adopteren, daarvoor is een toolkit ontwikkeld, die bestaat uit een dvd, informatieve brieven voor leerlingen en hun ouders, lesbrieven, tips en veel meer.

In het schooljaar 2011-2012 is Echte Liefde op het Alfa-college in Groningen ruim zestig keer uitgevoerd en de uitkomsten van de tolerantietest zijn veelbelovend. De aanpak van Echte Liefde blijkt voor jongeren een middel te zijn waardoor zij genuanceerder gaan denken over homo- en biseksuelen en transgenders. Er ontstaat meer begrip bij leerlingen en de school laat zien dat er ruimte is voor iedereen.