Sociale acceptatie

Stichting LGBT Groningen

Stichting LGBT Groningen is in 2009 opgericht met als doel het bevorderen van de sociale acceptatie en emancipatie van lesbiennes, gays, biseksuelen en transgen-ders. De Stichting heeft hiervoor zogenaamde ‘Koplopergelden’ ontvangen en een financiële stimulans van de gemeente Groningen.

Stichting LGBT Groningen kijkt over de grenzen van de verschillende organisaties heen en wil het ‘ontschotten’ mogelijk maken door het organiseren van het Platform Sociale Acceptatie. In dit platform brengt de Stichting organisaties én individuen samen. Tijdens de bijeenkomsten van het Platform worden problemen geagendeerd en geanalyseerd, ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven en ontmoet men elkaar in een positieve setting met als doel: sociale acceptatie en emancipatie van LGBT’s.

Logo Stichting LGBT Groningen, transparant