T&T-ontmoetingsavonden

T&T-ontmoetingsavonden worden al 30 jaar georganiseerd in de stad Groningen, aanvankelijk als een activiteit van de toenmalige NVSH, maar later als zelfstandige groep. De locatie van de ontmoetingsavonden is lang in het Platfomtheater aan het Boterdiep geweest, waarnaar de bar van het COC in de Hardewikerstraat 9 in Groningen een tijdlang onze vaste stek is geweest. Momenteel zitten we elke 3e woensdag van de maand in de Oude Wacht te Groningen en elke 4e woendag van de maand in de Brasserie Zernike te Groningen. Voor beide avonden is de toegang gratis en zijn ook partners, familieleden of begeleidende personen van harte welkom.

TRANSGENDERMINDED T&T- AVONDEN

De ontmoetingsavonden hebben als doel transgenders in de gelegenheid te stellen zichzelf te zijn in een veilige, besloten omgeving. Er is bij Brasserie Zernike gelegenheid tot omkleden en er zijn spiegels om jezelf op te maken. Vooral voor mensen, die thuis of elders geen gelegenheid hebben zich als transgender te uiten is dit een uitstekend alternatief. Bovendien kun je onder het genot van een hapje en een drankje met andere transgenders van gedachten wisselen, natuurlijk over je transgendergevoelens, maar uiteraard over allerlei zaken die je bezig kunnen houden.

De T&T-avonden worden niet alleen bezocht door mensen die anders geen mogelijkheid hebben om zich te uiten, maar ook door transgenders, die al jaren openlijk voor hun gevoelens uitkomen, ook andere openbare gelegenheden bezoeken of hun transitieproces al lang achter de rug hebben. Daarom is het bij uitstek een gelegenheid om je eigen gevoelens te toetsen, door andere ervaringen te horen en ook kritische geluiden te horen, want lang niet iedereen heeft de wens (of de mogelijkheid) om het transitietraject in te gaan.

OPEN T&T- AVONDEN

Oude Wacht 2

Oude Wacht

Vele jaren hebben de T&T-ontmoetingsavonden in een besloten
omgeving plaats gevonden. De laatste jaren doet zich echter een ontwikkeling voor naar meer open T&T-ontmoetingsmogelijkheden. Sinds 2008 is er een gelegenheid elkaar te ontmoeten in een openbaar café  “de Oude Wacht” aan het Zuiderdiep 3 in Groningen. Er wordt geborreld vanaf ongeveer 17.00 uur en aansluitend door de meesten ook gegeten. Vroeger als voorzit voor de besloten T&T later op de avond, maar tegenwoordig los van de maandelijkse besloten T&T-avond.

Doel van deze open avonden is dan om er aan te wennen je te presenteren in een normale openbare gelegenheid, waar je aangesproken kunt worden of waar je gesprekken met niet-transgenders kunt aanknopen. Op die manier ontwikkel je meer zelfvertrouwen en ga je het steeds gewoner vinden om “verkleed” over straat te gaan. Aan de rechterkant van de pagina, kan je de data en plaatsen vinden van de open en besloten T&T-ontmoetingsavonden. Het zal wellicht duidelijk zijn dat in het café geen mogelijkheid tot omkleden aanwezig is.