Noordermannen

Geschiedenis
De Noordermannen bestaan sinds 2011, waarbij de basis ligt bij Genderhome Groningen (georganiseerd door Patiënten Organisatie Transvisie, POST) en de landelijke Stichting Transman, die zich inzet voor lotgenotencontact voor transmannen in Nederland. Voorheen waren de mannen ondervertegenwoordigd bij de bijeenkomsten van het Genderhome, maar door een bundeling van Genderhome en de Stichting Transman ontstond een impuls, waardoor een groep transmannen actief betrokken raakte bij de maandelijkse bijeenkomsten van het Genderhome. Zo ontstond een vruchtbare samenwerking, waarbij maandelijkse bijeenkomsten worden georganiseerd met soms gezamenlijke bijeenkomsten van transmannen en transvrouwen en soms eigen bijeenkomsten van de transmannen . Steeds meer transmannen hebben sindsdien de weg naar het Genderhome/Noordermannen gevonden.

Voor meer informatie aangaande Genderhome Groningen, zie Genderhome Groningen.

Huidige situatie
De groep bestaat momenteel uit ca. 15 transmannen, die zich in diverse stadia van de transitie bevinden. Er is een aantal mannen, die alle facetten van de fysieke transitie doorlopen hebben; er zijn ook transmannen die helemaal aan het begin staan van hun transitie. De sfeer binnen de groep is open en gemoedelijk, waarbij het uitwisselen van gedachten, ervaringen en verwachtingen altijd mogelijk is. Daarbij is het ook prettig dat deze groep zo divers is; of er nu vragen zijn over huidige of toekomstige zaken, er is altijd wel iemand aanwezig die uit zijn eigen ervaringen kan putten, deze vraag kan beantwoorden, of advies kan geven.

Activiteiten
Maandelijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Afwisselend zal dat gaan om:

– gespreksbijeenkomsten voor transmannen (georganiseerd door Genderhome Transvisie),

– buitenactiviteiten voor transmannen (georganiseerd door Stichting Transman) en

– bijeenkomsten voor transmannen en transvrouwen gezamenlijk (georganiseerd door Genderhome Transvisie).

Tenslotte is er eenmaal per jaar een bijeenkomst, in het kader van (h)erkenning, waarbij familie en/of naasten uitgenodigd worden om ook hun ervaringen te kunnen delen (georganiseerd door Genderhome Transvisie).

De bijeenkomsten die georganiseerd worden door Genderhome Transvisie kunnen onaangekondigd bijgewoond worden. Tevens geldt voor deze bijeenkomsten dat de in- en uitloop gezamenlijk is met de transvrouwen.

Voor het programma van de Noordermannen, zie de website van Genderhome of de agenda op de sidebar.

Doelgroep
Volwassen transmannen en transgenders; zij die nog zoekende zijn naar hun genderidentiteit; naasten.

Contactpersoon Noordermannen
Mark Hommes, mailadres: mark@transvisie.nu

Transmanweekend
Stichting Transman organiseert, in samenwerking met Transvisie, jaarlijks een Transman Weekend. Voor meer info, zie https://stichtingtransman.wordpress.com