Genderbespiegelingsgroep

GENDERBESPIEGELINGEN

De Genderbespiegelingsgroep ontstond naar aanleiding van het project “Echte liefde” op het Alfacollege, dat liep van eind 2011 tot halverwege 2012. Onderdeel daar was een markt waar verschillende organisaties, betrokken bij LGBT-problematiek, een stand hadden waar leerlingen informatie konden krijgen. Een achttal transgenders bemenste in wisselende samenstelling van twee- of drietallen de kraam voor transgenders. Dit beviel zo goed, dat, toen er zich een gelegenheid voordeed om tijdens de regenboogweek in oktober 2011 een transgenderactiviteit te organiseren, deze groep een openbaar college heeft verzorgd op de Open Universiteit in Groningen onder de titel “Genderbespiegelingen”.

Genderbespiegelingen-flyer-voor-420x596

Dit openbaar college, dat vooral gericht was op studenten van hogescholen en universiteit,  behandelde historie en ontwikkelingen m.b.t. transgendervraagstukken en was een groot succes. De zaal was tijdens 2 colleges overvol. Een aantal vrijwillige transgenders waren beschikbaar om in de pauzes en na afloop op informele wijze informatie te verstrekken aan de bezoekers. Een prima samenwerking tussen de verschillende groepen transgenders in de stad Groningen. De Genderbespiegelingsgroep is ook een mooie doorsnee van transgenders: een transvrouw, een transman, een travestiet, een showgirl en een transgenderist.
2012-rbw-genderbespiegelingen1klein

Studium Gen Bew

Andere voorlichtingen die gegeven zijn:
* tijdens een congres van de politie in Utrecht (2013)
*  de Universiteit van Amsterdam (2013)
*  Studium Generale (2013)
* de dames van Rotary Assen (2014)
* artsen en specialisten in Hoogeveen (2014)
* een gecombineerd feest en voorlichtingsbijeenkomst tijdens de regenboogweek in oktober(2014)
*  de Remonstrantse kerk in Hoogeveen (2015)
* de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden tijdens colleges welzijnstrends (2015)
* groep huisartsen in de Bult  (2015)
* 2.600 huisartsen Ned. Huisartsen Genootschap
Congres “Urogynaecologie”  World Forum Den Haag (2015)
* De Jonge Democraten  Groningen (2015)
* Open Universiteit, studenten Psychologie Zwolle (2015)
* Vrouwen club (vh Plattelands vrouwen) Nieuw  Balinge (Dr) (2015)
* Probus club Hoogeveen (2015)
* UMCG Groningen Artsen in opleiding (2016)
* Vrouwen in Beweging (VIBS) Westerbork (2016)
* Ned.Huisartsen Genootschap Congres (“Light” versie  “Urogynaecologie”  Bunnik (2016)
* Deventer huisartsen Nascholing (2 x 2016)
* Rotary Zwolle (2016)
* VNVA (Ver. Ned. Vrouwelijke Artsen) Noord Ned (2016)

Voor een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten van Genderbespiegelingen verwijzen we graag naar deze link.