Thuis

TRANSGENDER

Ieder die zich geheel of gedeeltelijk niet thuis voelt in het cultureel bepaalde hokje man of vrouw noemen wij transgender en alle transgenders zijn welkom op deze site. Maar ook buitenstaanders, familie, vrienden, collega´s en al degenen, die meer willen weten over wat ons, transgenders, bezig houdt. Deze site biedt informatie over transgenders en is een platform  voor transgenderinitiatieven in de stad Groningen en ruime omgeving (Groningen, Friesland en Drenthe).

ZELF TRANSGENDER?

Ben je zelf transgender en je zoekt:
* Lotgenotencontact
* Besloten transgenderavonden
* Een kroeg waar je andere transgenders kunt treffen
* Iemand die met jouw de stad in wil
* Gesprekspartners in jouw transitieproces
* Een gelegenheid waar je jezelf kunt zijn?
Mail naar info@transgendergroepgroningen.nl
Of zoek in onderstaande lijst.

INITIATIEVEN in Noord Nederland

Momenteel zijn er in Groningen, Drenthe en Friesland verschillende groeperingen actief voor de LHBT-gemeenschap.

Groningen
Transgendergroep Groningen
organiseert een besloten T&T-ontmoetingsavond  op elke 4e woensdagavond van de maand vanaf 18.30 uur in Brasserie Zernike aan het Zernikepark 4 op het universiteitsterrein Zernike in Groningen. Toegang vrij voor transgenders, zoekenden en hun naasten. Aanmelding niet verplicht maar kan via info@transgendergroepgroningen.nl
Groningen
Transgendergroep Groningen
organiseert eveneens een open ontmoetingsavond elke 3e woensdagavond van de maand vanaf 17.00 uur in cafe De Oude Wacht aan het Zuiderdiep in Groningen. Geen aanmelding noodzakelijk.

Groningen
Genderhome Groningen
organiseert een ontmoetingsgroep gericht op begeleiding naar en tijdens het transitietraject elke 2e zondagmiddag van de maand in het pand van Humanitas ‘Eeterie de Globe’, Akerkhof 22 (zuidzijde), van 14.00 tot 18.00 uur.
Binnen Genderhome is ook de groep Noordermannen actief.
Meer informatie? Klik op GenderhomeGroningen.

Groningen, Assen en Emmen
The Box, Assen, Emmen en Groningen,  gericht op lhbti-jongeren van 12 – 18 jaar (Jong & Out) en van 18 – 30 jaar (Expreszo). Meer info? Klik op TheBox.

Winschoten
LHBTI+ zondagmiddagcafé in Winschoten georganiseerd door Roze 50plus Oldambt Nieuws- brief (RON). De zondagmiddagcafé voor jong en oud is op zondag 15 sept., vanaf 15:00 in De HarbourClub, Haven- kade West 3, Winschoten.
Verdere data voor 2019 zijn: 20 okt., 17 nov. en 15 dec.

Emmen
Stchting LHBT Emmen
organiseert elke 1e woensdagavond van de maand vanaf 19.30 uureen ontmoetingsbijeenkomst voor lhbti’ers in het theehuis van de Nabershof, Noordeind 21 7815 PB Emmen. Consumpties op eigen kosten, NB: GEEN PIN AANWEZIG.

Heerenveen
OUT.FRL
 Heerenveen organiseert elke 2e vrijdag van de maand een ontmoetingsavond voor lhbti’ers vanaf 20.00 uur in locatie Lekkerzzz eten & drinken aan de Dracht 27 in Heerenveen.
Meer info? Klik op Out.Frl.

Daarnaast zijn er voorlichtingsgroepen actief van onder meer:
* COC Groningen Drenthe, Meer info klik op COCGD.nl
* Transgendergroep Groningen in samenwerking met COC
* Genderbespiegelingsgroep, onderdeel van de transgendergroep Groningen.

FAMILIE VAN EEN TRANSGENDER?

Ben je ouder van, kind van of familie van een transgender en je zoekt:
* Andere ouders, kinderen of familie van transgenders
* Meer algemene informatie over transgenders
* Specifieke informatie over het transitieproces?
Mail naar info@transgendergroepgroningen.nl

INFORMATIE OVER TRANSGENDERS

Wij verzorgen inleidingen voor:
* Universiteiten en Hogescholen
* Artsen en hulpverleners
* Maatschappelijke organisaties zoals Vrouwen van Nu, Rotary, Probus, Kerkelijke groepen, etc.
Kijk ook op “Voorlichting

Mail naarJeanine Trip: jeaninetrip@gmail.com

Wij geven ook voorlichting aan leerlingen en studenten  van lager, voortgezet en beroepsonderwijs in samenwerking met COC Groningen Drenthe.
Mail naar linda@transgendergroepgroningen.nl

TRANSGENDERGROEP GRONINGEN

Deze website is eigendom van de stichting Transgendergroep Groningen (TGG). Deze stichting zit momenteel in een transitieproces naar een organisatie van en voor alle transgenderinitiatieven in het Noorden. Daartoe zal het bestuur van de stichting een afspiegeling worden van de verschillende groepen en zal er actief gewerkt worden aan democratische beïnvloeding van het bestuursbeleid. Op die manier hopen de initiatiefnemers de samenwerking en uitwisseling tussen groepen en personen transgenders te bevorderen en de beeldvorming over en acceptatie van transgenders te verbeteren.
Wij hopen, dat alle groepen (ook nieuwe groepen) de weg naar deze site zullen vinden en bijdragen gaan leveren m.b.t. de inhoud. Stuur je bijdrage naar secretaris@transgendergroepgroningen.nl