TRANSGENDER-INITIATIEVEN GRONINGEN-FRIESLAND-DRENTHE

Barbeque 25 september 2019
De Brasserie Zernike Park om 18:30
Opgave voor 20 september bij: linda@transgendergroepgroningen.nl

Onze jaarlijkse Barbecue waar iedereen welkom is.
Een leuk moment om elkaar weer eens te ontmoeten of juist die stap te zetten die je altijd al wilde zetten.
Kom ook gezellig het herfstseizoen inluiden.
Schrijf je bij Linda in zodat wij weten hoeveel mensen er komen.
We hopen op grote opkomst.
Omdat wij iedereen graag zien komen, bieden wij de entree en de
1 ste consumptie gratis aan.

Trek je stoute schoenen, hakken aan en kom naar de Brasserie.
Wij vragen alleen een kleine bijdrage voor de BBQ van 7,50 euro.
Groetjes, Fenna & Linda

TRANSGENDER

Ieder die zich geheel of gedeeltelijk niet thuis voelt in het cultureel bepaalde hokje man of vrouw noemen wij transgender en alle transgenders zijn welkom op deze site. Maar ook buitenstaanders, familie, vrienden, collega´s en al degenen, die meer willen weten over wat ons, transgenders, bezig houdt. Deze site biedt informatie over transgenders en is een platform  voor transgenderinitiatieven in de stad Groningen en ruime omgeving (Groningen, Friesland en Drenthe).

INITIATIEVEN

Momenteel zijn er in Groningen een aantal groeperingen actief, zoals de TransgenderGroep Groningen:
– de T&T-ontmoetingsgroep met 1 besloten en 2 open ontmoetingsavonden per maand;
– de Genderbespiegelingsgroep, die inleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgt;
– het Genderhome, gericht op begeleiding tijdens het transitieproces;
– de Noordermannen, gericht op transmannen en
– de stichting LGBT Groningen (een koepelstichting die onder meer transgenderinitiatieven faciliteert). LGBT staat voor: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender.
COC Groningen Drenthe, die zich ook actief inzet voor transgenders.

ZELF TRANSGENDER?

Ben je zelf transgender en je zoekt:
* Lotgenotencontact
* Besloten transgenderavonden
* Een kroeg waar je andere transgenders kunt treffen
* Iemand die met jouw de stad in wil
* Gesprekspartners in jouw transitieproces
* Een gelegenheid waar je jezelf kunt zijn?
Mail naar info@transgendergroepgroningen.nl

FAMILIE VAN EEN TRANSGENDER?

Ben je ouder van, kind van of familie van een transgender en je zoekt:
* Andere ouders, kinderen of familie van transgenders
* Meer algemene informatie over transgenders
* Specifieke informatie over het transitieproces?
Mail naar info@transgendergroepgroningen.nl

INFORMATIE OVER TRANSGENDERS

Wij verzorgen inleidingen voor:
* Universiteiten en Hogescholen
* Artsen en hulpverleners
* Maatschappelijke organisaties zoals Vrouwen van Nu, Rotary, Probus, Kerkelijke groepen, etc.
Kijk ook op “Voorlichting

Mail naarJeanine Trip: jeaninetrip@gmail.com
 

Of naar Hanna Plantenga: h.a.plantenga@gmail.com

Wij geven ook voorlichting aan leerlingen en studenten  van lager, voortgezet en beroepsonderwijs in samenwerking met COC Groningen Drenthe.
Mail naar linda@transgendergroepgroningen.nl

TRANSGENDERGROEP GRONINGEN

Deze website is eigendom van de stichting Transgendergroep Groningen (TGG). Deze stichting zit momenteel in een transitieproces naar een organisatie van en voor alle transgenderinitiatieven in het Noorden. Daartoe zal het bestuur van de stichting een afspiegeling worden van de verschillende groepen en zal er actief gewerkt worden aan democratische beïnvloeding van het bestuursbeleid. Op die manier hopen de initiatiefnemers de samenwerking en uitwisseling tussen groepen en personen transgenders te bevorderen en de beeldvorming over en acceptatie van transgenders te verbeteren.
Wij hopen, dat alle groepen (ook nieuwe groepen) de weg naar deze site zullen vinden en bijdragen gaan leveren m.b.t. de inhoud. Stuur je bijdrage naar secretaris@transgendergroepgroningen.nl