Categoriearchief: Activiteiten

Kerstdiner 18 december al 30 aanmeldingen

Op woensdag 18 december organiseert de Transgendergroep Groningen in het COC-pand een kerstdiner voor transgenders en hun familie of vrienden. Alle bezoekers van Transvisie/Noordermannen en T&T worden nadrukkelijk hiervoor uitgenodigd. Het is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Het COC-pand is vanaf 18.00 uur geopend en vanaf 19.30 is het diner.
Vooraf is dus voldoende tijd en gelegenheid om te borrelen of je extra mooi te maken als dat nodig is.

Opgave vooraf is in verband met de inkoop uiteraard gewenst. Je kunt je deze week nog opgeven bij Linda (linda.cd69@gmail.com). De eigen bijdrage is 5 euro per persoon. Geen geld en je krijgt er een volledige maaltijd voor terug. Inmiddels zijn er al 30 opgaven.

Doen dus!

Genderbespiegelingsgroep geeft voorlichting in Universiteit van Amsterdam

Genderbespiegelingen aan de Universiteit van Amsterdam op 21 juni 2013

Uitgenodigd door de vereniging van psychologie studenten van de UvA om een college te verzorgen vroeg Tanja van Hengel, psychologe van de Psycho Informa Groep, gevestigd in meerdere plaatsen in Zuid Holland en Utrecht,  de genderbespiegelingsgroep uit Groningen om aan de beschikbare tijd invulling te geven samen met een van haar psycholoog medewerkers. Afgestemd op het gehoor werd in het college met wetenschappelijke achtergronden, dat altijd onderdeel  is van de “bespiegelingen”, ook uitgebreid ingegaan op de psychologische hulpverlening aan transgenders en de mogelijke valkuilen daarbij. Ook deze keer kwamen de 5 aanwezige transgenders aan het woord in een vraag en antwoord sessie met  de zaal en met elkaar. Deze keer waren aanwezig  een travestiet, een transgenderist, een transvrouw en twee transmannen.  Allen konden door de zaal worden bevraagd en kwamen ook aan het woord over hun persoonlijke gevoelens en transgendergeschiedenis.

Genderbespiegelingsgroep weer succesvol tijdens politiesymposium

Mik600

De Genderbespiegelingsgroep heeft op donderdag 18 april tijdens een symposium in Utrecht van de landelijke politie het college dat eerder in Groningen werd gegeven nogmaals uitgevoerd voor een groep P en O-functionarissen van de politie.
Ook dit keer was het weer erg succesvol, vooral vanwege het ijzersterke concept, dat de groep hanteert. Afwisseling, humor, diepgang, snelheid, interactief en divers zijn hiervoor de sleutelwoorden. De groep is goed op elkaar ingespeeld en vult elkaar goed aan.
Het college wordt gegeven aan de hand van een powerpointpresentatie. Gestart wordt met een voorstelronde, waarbij de groepsleden kort iets vertellen over hun achtergrond en hoe zij in de transgenderwereld staan. Omdat de groep zo divers van samenstelling is, is deze kennismakingsronde voor veel deelnemers aan het symposium al een eyeopener.
Daarna worden de deelnemers via een 5 stellingendebat uitgenodigd hun opvattingen en ideeën over verschillende transgenderthema’s te geven. Na elke stellingdiscussie worden vervolgens onderzoeksgegevens getoond m.b.t. de achtergronden van de stelling.
Het college dat hierop volgt geeft meer inzicht in historie, voorkomen en begeleiding van transgenders. Vervolgens is er een interview met leden van de bespiegelingsgroep, waarbij ook de symposiumdeelnemers hun vragen kunnen stellen. Na afloop kunnen tijdens een hapje en een drankje de bespiegelingsgroepsleden individueel bevraagd worden.

De workshop werd door 50 deelnemers bijgewoond en zal waarschijnlijk binnen het politieapparaat een vervolg krijgen.

De bespiegelingsgroep bestaat uit: Mik van Es (docent RUG), Hanna Plantenga (gepensioneerd huisarts), Willemijn Ahlers (beleidsambtenaar Politie), Mark Hommes (docent Open Universiteit) en Jeanine Trip (gepensioneerd trainer/cursusleider)

Mark600 Willemijn600 Jeanine600

Hanna600 Mik600B1 Politie2

Politie